นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน สำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์ ภายใต้ บริษัท เอิร์ล เกรย์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

  1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ ความสนใจส่วนตัวของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์

  1. Cookies

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ อาจเก็บ Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

  1. การเก็บข้อมูลของสมาชิก 

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งอีเมลมาหาเราที่ contact@avocadobooks.co

  1. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก 

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

  1. ข้อควรระวัง 

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

 

นโยบายการสั่งซื้อและเปลี่ยนแปลงสินค้า

  • ไม่สามารถยกเลิกออร์เดอร์ หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้ หลังจากทำการชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำรายการทุกครั้ง
  • ยกเว้น กรณี สินค้าหมดสต็อคชั่วคราว หรือ สินค้ามีตำหนิ หรือ ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายใน 30 วัน ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับ โดยทางร้านจะโทรแจ้งลูกค้าเป็นรายกรณีไป

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือ สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ จากระบบการผลิต หรือ มีตำหนิ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้ง ทางร้านภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้า 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

  • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์เบอร์ 095-252-5511 หรืออีเมล contact@avocadobooks.co ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านนำส่งให้ลูกค้า

**ทางสำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมเงื่อนไขในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า